Svenska elevers resultat i OECD:s så kallade Pisa-undersökning har kraftigt försämrats. I årets huvudämne, matematik, har resultatet rasat. Utöver det har de svenska eleverna också tappat stort i läsförståelse och naturvetenskap. Sverige ligger nu under genomsnittet i alla tre ämnen.

Hör:

-Astrid Pettersson, forskare från Stockholms universitet

-Farid Nolen från organsiationen Mathivation som entusiasmerar lärare och elever att plugga matte

-Louise Ankarcrona, ordförande för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Vi hör även Jan Björklund (FP) och Ibrahim Baylan (S) debattera de svenska skolresultaten.

Lyssna på inslaget nedan.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5722325

Recommended Posts