Alla elever i årskurs sju i Lidköping-skolorna Dalängskolan, Fredriksdalskolan
och Rudenschöldsskolan får  inspirationsdagar i matematik från Mathivation.
Läs hela artikeln HÄR.

Recommended Posts