b911cef0-d136-46be-99c4-450f155a8e67

Hur viktigt är det med kunskaper i matematik?

Jan Majlard skriver 17/2 i SVD om Mathivation och bristande kunskaper i matematik.

Majlard intresserar sig för den kartläggning av svenskars attityder till matematik som Västsvenska Handelskammaren gjort i rapporten ”Mattekollen”. Handelskammarens Stina Olén intervjuas om vad som görs för att stimulera matematikstudier, och Olén berättar då om Mathivation:

”Äldre elever ställer sig vid svarta tavlan och är förebilder för sjätteklassare. Tillsammans bryter man ner tal i mindre delar. Reaktionerna är alltid så överraskat positiva när man klarar det för första gången…Det är den känslan vi måste bli bättre på att få in i svenska skolan. Genom att förvänta oss att alla kan utvecklas i matematik kan vi vända en negativ trend. Det är just det som utmärker framgångsrika skolsystem runt om i världen. Den dåliga utvecklingen inom matematik i Sverige kan i framtiden slå hårt mot vidare utbildning och kompetensnivåer.”

Karl af Geijerstams skriver 19/2 i Bohusläningen  om attityderna till matematik som visats i rapporten från Västsvenska Handelskammaren och om behovet av räknekunniga ingenjörer på företag, såsom Volvo.

”Men matematik handlar bara till viss del om att räkna ut rätt siffror. Det handlar också om logik och problemlösning där man måste kunna hantera abstrakta begrepp… Handelskammaren konstaterar också att många framtidsyrken behöver goda matematikkunskaper. I går berättade Volvo Cars att bolaget sålde över en halv miljon bilar, gjorde 6,6 miljarder i vinst och nyanställde 1500 personer. Utan god tillgång på ingenjörer och datorprogrammerare i Västsverige hade inte detta varit möjligt.”

Recommended Posts