Omvända roller – elever lär lärare

Igår och idag föreläste vi på lärarutbildningen i matematik på Göteborgs Universitet. Igår handlade det om hur man hanterar en stökig klass. Passet planerades och genomfördes av Ahmed och Amina, de går på gymnasiet i Malmö.

Dagens pass handlade om hur elevernas inställning till matematik påverkar inlärningen, samt att misstag är en naturlig del av lärandet. Baserat på forskning av Carol Dweck och Jo Boaler. Planerades och hölls av Johanna Tholén, som själv studerar till lärare.

440 elever på tre dagar – Vetenskapsfestivalen

”Det såg svårt ut i början men när man räknat ut svaret var det ganska enkelt”

Eleverna får testa på hur det är att vara på Chalmers

Under veckan har vi varit på vetenskapsfestivalen i Göteborg i samarbete med SKF. Total träffade vi hela 17 klasser med totalt 440 elever under tre dagar! Under eventet fick eleverna först inspireras i matematikens nytta och hur du utvecklar dina matematiska kunskaper på bästa sätt.

Lektionerna gick sedan vidare till en inblick i hur matematiken kan användas på SKF genom att räkna ut hur länge ett kullager håller. Efter all den inspirationen fick eleverna ta del utav en potenslektion där de fick utmanas för att utvecklas.

Citatet i början är från en utav eleverna som deltog i lektionen och bevisade hur det som ser svårt ut inte är omöjligt. Denna elev var inte den ända som tyckte dagen var bra ser vi i utvärdering som eleverna fick svara på efter varje lektion.

En av frågorna som besvarades var ”Känner du att föreläsningen och lektionen bidrog till att öka ditt självförtroende i matte?” , på den frågan svarade hela 80% ”JA”. Det var även 94% som svarade att lektionen var antingen ”Bra” eller ”Mycket bra”, det kallar vi ett lyckat event! Vi nöjer oss dock inte med det, målet är att de siffrorna ska växa till 100%.

258 elever har fått förhöjt självförtroende i Matte, det är vi glada att få vara en del utav!

Att vi får vara med på Vetenskapsfestivalen är något som vi tycker är väldigt kul. Eventet har som mål sprida kunskap, inspirera och öppna nya perspektiv vilket är något som även vi i Mathivation jobbar för. Vi vill därför säga tack till Vetenskapsfestivalen och även SKF för bra samarbete!

Elevdesignat lektionsupplägg uppskattades – Skolbesök Ulricehamn

Idag besökte tre utav våra kollegor Stenbockasskolan för att tillsammans med elever i årskurs 7-8 designa ett lektionsupplägg. Detta gjordes på en workshop under förmiddagen där eleverna även fick lära sig hålla i lektionen. Bilden ovan visar några saker som högstadieeleverna kom fram till var viktiga när de tog rollen som lärare.

Efter workshopen var det dags att föra vidare kunskapen genom att hålla i den egendesignade lektionen. Detta gjordes hos en femteklass och två sjätteklasser. Efter lektionerna fick eleverna svara på en utvärdering där hela 98% svarade Bra eller Mycket bra på frågan om vad de de tyckte om lektionen. Totalt så mötte vi under dagen ca 170 elever. Det var helt enkelt en mycket lyckad och inspirerande dag! Tack till alla inblandade!

Instagram-takeover hos Göteborg Energi

Under vecka 14 fick vi låna vår samarbetspartner Göteborg Energis instagram. Vi delade med oss om vår verksamhet, vilka vi är som jobbar med Mathivation och direktsände från våra events! 

Se inlägg nedan:

 
 
 
 
 
Visa det här inlägget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla! Idag tar vi från @Mathivation över Göteborg Energis konto. Under veckan kommer vi att dela med oss om vilka vi är, vad vi gör och publicera direkt från våra event! . Vad gör Mathivation? Mathivation jobbar med skolor, kommuner och företag för att engagera och motivera elever i grundskola och gymnasium för matematik och programmering. Bland elever missuppfattas ofta matematik och programmering som stela, tråkiga och svåra ämnen. Fördomar och tabu om vilka persontyper som är intresserade eller duktiga på matematik eller programmering motverkar ungdomars utbildning. Elever som tycker att matematik är utmanande tappar lätt motivationen, men även de elever som understimuleras i skolan kan ge upp intresset. “När kommer jag ha användning av detta?” eller “Jag är ändå inte en matte-människa” är vanliga påståenden från högstadieelever. Samtidigt efterfrågas just ett matematik- och teknikintresse hos unga för att kompetenssäkra framtidens samhälle. . Hur jobbar vi på Mathivation med dessa utmaningar? Häng med under veckan så får du se! 🙌🏽🌿 . #GöteborgEnergi #Mathivation

Ett inlägg delat av Göteborg Energi (@goteborgenergi)

Visa det här inlägget på Instagram

Träna dig i att inte fatta! . För att utveckla sin analytiska styrka behövs träning – hjärnan behöver utmanas! I Mathivation konfronteras elever med svår problemlösning, för att lära sig hantera utmaningar och tänja deras självförtroende i matematik. Vi kallar det för IFK. Det kanske låter bekant här i Göteborg, men vi menar inte en lokal idrottsförening i det här fallet. Inom Mathivation står IFK för Inte-Fatta-Kurs. . Tänk dig att du hamnar i en labyrint, utan karta och utan att du känner igen omgivningen. Din uppgift är att på valfritt sätt ta dig ut. Allt du har att förlita dig på är dig själv. Du vet inte var du ska börja, men för att kunna komma framåt behöver du göra någonting: du måste ta ett steg i någon riktning och testar dig fram. Även om eleverna inte befinner sig i en fysisk labyrint så är det denna upplevelsen – med skillnaden att labyrinten är okänd matematik – som IFK-passen ger. . Att som högstadieelev ställas inför en uppgift på högskolenivå kan kännas frustrerande och rörigt. Men syftet är att träna på att inte ge upp och att fortsätta försöka även om det blir fel. Den elev som uthålligt hanterar nya problem och blir bekväm i att inte fatta, överkommer de utmaningarna under utbildningen. . Tre gånger per termin får högstadieelever möjlighet att delta på IFK-pass. Under passen ställs de inför problemlösning på universitetsnivå. Lektionerna hålls av våra kollegor som själva studerar. Här i Göteborg har Mathivation ett samarbete med Chalmers tekniska högskola och därför håller vi IFK-pass där. Eleverna möter då en spännande och ämnesrelaterad miljö som inspirerar och motiverar dem till tekniska utbildningar. . #GöteborgEnergi #Mathivation

Ett inlägg delat av Göteborg Energi (@goteborgenergi)

Visa det här inlägget på Instagram

“Varför ska jag lära mig matte?” . Visste du att hjärnan är som en muskel? Ju starkare hjärna desto bättre analytiska, innovativa och problemlösande förmågor får vi. Så hur tränar du din hjärna? Jo, med matematik! När du arbetar med matematiska problem skapas fler nervsynapser. Din hjärna blir alltså starkare när den utmanas. För att utmanas behöver det vara svåra problem: uppgifter som du inte redan vet hur du löser. Du måste ta dig an just de uppgifter du inte förstår! Oavsett yrke har du användning av en stark hjärna, och det är därför vi lär oss matematik som direkt kan verka “onödig” men som indirekt ger oss något oerhört viktigt. . Det här och mer är vad vi går igenom för elever under en så kallad inspirationsdag. I Mathivation möter vi alla elever i åk 7 och åk 8 i början av höstterminen med en inspirationsföreläsning som följs av en IFK-lektion (se förra inlägget för IFK). För många elever finns inget tydligt syfte med matematik, och det kan ofta uppfattas som att man behöver förstå matematiken direkt. Under dagen får eleverna inspireras och därefter testa på en lektion som handlar om att inte förstå direkt, utan att uthålligt undersöka och lära sig. . Hur kände ni om matematiken i grundskolan? Ställs ni mot väggen direkt eller tilläts ni upptäcka lösningarna i er egen takt? . #GöteborgEnergi #Mathivation

Ett inlägg delat av Göteborg Energi (@goteborgenergi)

Visa det här inlägget på Instagram

Elever som aktiva aktörer i undervisning! . Förutom inspirationsdagar och Inte-Fatta-Kurser erbjuds elever att själva hålla lektioner! Det kan vara för högstadie- eller mellanstadieklasser från sin egen skola, men ofta andra skolor i staden. Inför skolbesöket planerar vi tillsammans med eleverna hur lektionen går till, pedagogiska tips och hur man pratar inför andra. Under dagen håller eleverna sedan lektionen för flera klasser, där Mathivations anställda endast ger tips och coachar våra elever under pauserna. . Det blir ofta fullspäckade och utmanande dagar för eleverna, men efter att ha hållit 2-3 lektioner har de växt oerhört! Men skolbesök utvecklar även fler än vår elever: – den mottagande klassen får en utmanande och annorlunda lektion i matematik, där våra elever blir en förebild av ungdomar som gillar matematik. . – förebilderna kan förändra elevernas bild av matematik och skolan i allmänhet . – genom att besöka andra delar av staden möts elever med olika bakgrunder, vilket motverkar fördomar och segregering. . – att låta våra elever hålla lektioner och vara lärare förändrar både deras och mottagande elevers uppfattning av läraren. Kanske är läraren inte en tråkig person som tjatar konstant utan anledning? . – lärare upptäcker att elever kan användas som en resurs för undervisningen, genom att de blir aktörer som tar en aktiv del i sin egen utbildning.👏👏 Flera flugor i en smäll helt enkelt! . #GöteborgEnergi #Mathivation

Ett inlägg delat av Göteborg Energi (@goteborgenergi)

Visa det här inlägget på Instagram

Elevens resa del 1 📈 . Hur exakt arbetar vi med eleverna? Elever deltar helt frivilligt i vår verksamhet, och deras resa med Mathivation kan se ut såhär: I början av åk 7 besöker vi elevens skola och håller en inspirationsdag (se tidigare inlägg). Här motiveras eleven till varför hen ska lära sig matematik och ser hur andra ungdomar håller lektioner som förebilder. . Under resten av läsåret – 3 gånger per termin – utmanas eleven i avancerad matematik vid en högskola eller företag genom våra Inte-Fatta-Kurser (se tidigare inlägg). Eleven stärker då sitt självförtroende, uthållighet och problemlösningsförmåga + inspireras till högre utbildning! . Utöver IFK får eleven möjlighet att med Mathivation göra skolbesök till klasser på sin egen eller närliggande skolor. Tillsammans förbereder vi en lektion som högstadieeleverna sedan håller helt själva för klasser i samma ålder och yngre! Efter dagen har både elevens pedagogik och retorik utvecklats enormt, samtidigt som hen har blivit en förebild hos yngre elever. . Under årskurs 8 och 9 deltar eleven i samma program, men i nya Inte-Fatta-Kurser och med mer ansvar under skolbesöken. På detta sätt skapar Mathivation självsäkra ungdomar som ständigt söker nya utmaningar – samtidigt som resan stärker skolan och underlättar för lärare! . #GöteborgEnergi #Mathivation

Ett inlägg delat av Göteborg Energi (@goteborgenergi)

Programmering i Skövde

Elever från en högstadieskola i Skövde fick ta sig in i programmeringsdjungeln på ett kombinerat IFK-pass och studiebesök. Dagen spenderades på Volvo IT och började med en simulering som visade Volvos historia. Efter det så fick eleverna ta del utav Volvoarbetarnas olika resor från gymnasiestudier fram till den roll de har idag. Detta tyckte eleverna var väldigt inspirerade då kom fram flera olika vägar genom genom livet snirkliga stig.

Efter denna inspirationsstund fick eleverna sig ett första steg mot framtidens stora arbetsområde, programmering! Att ta sig in i en dators krångliga språk är utmanande vilket vi på Mathivation älskar. Under passet användes Scratch som är en typ utav block programmering. De grymma eleverna kom på både en och annan väg att använda sig av blocken. Slutmålet med programmeringen var att programmera en autonom eldriven dumper. Mathivation kollegorna Ida, Aleksandra och Linnéas uppgift var endast att stötta, som vanligt så var det eleverna själva som fick jobba sig fram till lösningen, precis som äkta ingenjörer!

Tack Volvo it för en superinspirerande dag och grymt jobbat av våra programmeringsproffs från Skövde! Låter detta intressant för din skola? Eller varför inte göra som Volvo IT och bjuda och inspirera in ett gäng nytänkande högstadieelever? Hör av dig till mathivation@handelskammaren.net