BLI VÅR PARTNER

Mathivation stärker den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin genom våra kurser och utbildningar som motiverar, inspirerar och utmanar elever i matematik och  programmering. När vi höjer elevens motivation för matematik och programmering så lyfter vi även intresset för skolan i sig och viljan till vidareutbildning. Att stärka ungas motivation i matematik är en av skolans största utmaningar. Vill du vara med?

Vi samarbetar tätt med de skolor som väljer att vara en del av Mathivation. Varje skola utser en kontaktperson som ansvarar för informationsspridning, samlar in elevanmälningar och lägger terminsplaneringen tillsammans med oss.

Höstterminen börjar med en Inspirationsdag som alla klasser i åk 7 får ta del av. Om det är en ny skola vi träffar får alla klasser åk 7-9 ta del av Inspirationsdagen. Därefter bjuds eleverna i åk 8 och 9 in till att delta på två-tre Inte-Fatta-Kurser (IFK) vardera. Vi har inga fler event med eleverna i åk 7 under höstterminen då det är mycket annat som händer just då – såsom ny klass och kanske en ny skola. Vårterminen består av två-tre IFK vardera för eleverna i åk 7 och 8. Vi har inga event för eleverna i åk 9 då det är mycket annat som händer då – exempelvis nationella prov och gymnasieval. Vi erbjuder även eleverna möjligheten att själva lära ut till andra elever under våra Skolbesök som vi genomför ett-två gånger per termin. Under ett vanligt läsår får varje Mathivation-skola åtta-tolv Inte-Fatta-Kurser, två-fyra Skolbesök och en Inspirationsdag. Läs gärna mer om våra olika event här.

På lång sikt skapar vi en Mathivation-kultur på skolan, där eleverna är inspirerade, engagerade och motiverade, där de äldre eleverna på skolan blir naturliga förebilder och lärande resurser för de andra eleverna, och där eleverna inte är rädda för att misslyckas. En kultur som förhoppningsvis kan smitta av sig i närområdet.

Med kommunen som finansiär kan vi starta upp vår verksamhet i kommunen. Vanligtvis står kommunen för 60-70% av finansieringen och det lokala näringslivet för 30-40%. Läs gärna mer här.

Målsättningen är att kommunen på sikt ska kunna fortsätta arbetet i egen regi med hjälp av de lokala resurser som utvecklats tillsammans med Mathivation. Vid behov kan kommunen utse en egen intern projektledare som hjälper till att samordna verksamheten i den specifika kommunen.

Er investering bidrar till att stärka ungas intresse för matematik, teknik och programmering. Ni hjälper till att skapa en attraktivare skola och får möjlighet att synas i samband med det. Nivån som ni väljer att gå in på som partner anpassas helt efter era önskemål och ert engagemang. Vi har allt från lokala partners som går in med mindre summor, partner som bidrar till uppstarten av en specifik skola till verksamhetsbärande huvudpartner.

Som tack sätter vi samman ett företagspaket som visar ert engagemang. Exempelvis kan nedan ingå i ert partnerskap, vi tar ett samtal och tar fram ett förslag som passar er!
Utbildningsmaterial på er affärsidé Inspirationsföreläsning för era medarbetare Följa med på våra skolevent Uppstart på en skola Högnivåmöten med beslutsfattare inom skolvärlden Kortfilm om vårt samarbete Kommunikativ exponering Löpande nyheter från verksamheten

 Läs gärna mer här.

För många är det ett självklart val att studera vidare efter gymnasiet, men för många är så inte fallet. Forskning visar att man har lättare att se sig själv i en miljö som man redan har varit i. Därför håller vi flertalet av våra Inte-Fatta-Kurser på universitet och högskolor.

Vi arbetar idag aktivt med sex universitet/högskolor runt om i landet: Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms Universitet. Vill ni också samverka med oss?

Kan vi få låna salar av er för våra IFK-pass? Genom att låna ut era salar till oss hjälper ni oss att låta högstadieelever komma ut och uppleva akademin. Om ni har möjlighet följer våra elever gärna med på en rundtur på campus eller i labbet, eller lyssnar på en kortare presentation av er.

Vill ni att vi kommer och föreläser på era lärarutbildningar? I nuläget föreläser vi regelbundet på lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola.

Arbetar du på en högskola eller ett universitet och vill vara med i vårt vetenskapliga råd? Vår verksamhet kvalitetssäkras och vidareutvecklas löpande med hjälp av vårt vetenskapliga råd, som i nuläget består av representanter från Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och Högskolan Väst.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.