Det handlar om att inte fatta

Skolan är näringslivets viktigaste leverantör
Västsvenska Handelskammaren har under lång tid imponerats av ungdomars enorma matematikintresse. För att bemöta och stimulera detta intresse behöver hela samhället ta ett nytt grepp om matematik, pedagogik och ledarskap. Därför satsar Handelskammaren på Mathivation, som bygger på föreläsningar, mentorskap och utbildningar.

Ny partner Sigma IT, Malmö

Vi har glädjen att välkomna Sigma IT som partner till Mathivation verksamheten i Malmö.

Om Sigma IT: Vi tror på en bättre morgondag. Vi agerar nu och driver den digitala revolutionen framåt. Vi ser möjligheten i att utmana status quo och tillsammans med våra kunder utforma framtidens teknik. Det handlar om spetskompetens kombinerat med möjligheten att drömma.

Vi kommer att håller utbildningar för eleverna i Malmö i Sigmas lokaler, kollegorna på Sigma bidrar med sin kompetens. Framöver kommer vi att ta fram ett lektionspaket med Sigma.