HUR FUNGERAR DET?

HUR FUNGERAR DET?

Mathivation är ett komplement till den ordinarie skolverksamheten som riktar sig till alla elever på skolan, oavsett betyg eller förkunskaper. Utan prestationskrav motiverar vi elever till att våga intressera sig för matematik och programmering. Deltagande i verksamheten är frivilligt. Vi anpassar oss efter skolan och genomför eventet den tid som passar dem bäst, antingen under eller efter ordinarie undervisningstid.

Mathivations kärna är motivation, uthållighet och kreativitet i problemlösning, genom att elever lär elever. Läs mer om våra kärnvärden här. Vi vet att när elever i ungefär samma ålder tar en aktiv roll i klassrummet blir de naturliga förebilder. Därför bygger vår verksamhet på våra timanställda utbildare, som själva är gymnasie- eller universitets/högskolestudenter. Det är de som till största delen håller i våra event. I nuläget har vi ca 60 timanställda kollegor, varav över hälften är tjejer.

Vi möter eleverna redan på låg- och mellanstadiet där de får skolbesök av elever från mellan- och högstadiet som utmanar och motiverar dem i matematik. Under högstadiet erbjuder vi ett program med föreläsningar, lektioner och utbildningar som följer eleverna från årskurs 7-9. På gymnasiet har vi ett mentorskapsprogram som är kopplat till gymnasiearbetet där studenterna först får utbildning och därefter agerar mentorer till högstadieelever och andra gymnasieelever.

På en Mathivation-skola börjar vi höstterminen med en Inspirationsdag för 7orna. Därefter bjuds eleverna in till att delta på Inte Fatta-KurserVi erbjuder även eleverna möjligheten att själva lära ut till andra elever genom våra Skolbesök. Under ett vanligt läsår får varje Mathivation-skola 8st Inte-Fatta-Kurser, 2st Skolbesök och 1st Inspirationsdag.

Läs mer om hur verksamheten är uppbyggd:

Inspirationsdag

Inte-Fatta-Kurs

Skolbesök

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.