HUR FUNGERAR DET?

Här håller vår timanställda kollega Aleksandra en inspirationsföreläsning för eleverna i åk 7 på Eklidens skola i Nacka.

INSPIRATIONSDAG

Varje höst, eller när vi kommer till en ny skola, börjar vi alltid med en Inspirationsdag för elever och lärare.

Inspirationsdagen inleds med en inspirerande föreläsning på 30 min som syftar till att motivera eleverna till varför man ska lära sig matematik, att misstag är en naturlig del av lärandet och att man måste våga utmana sig själv för att utvecklas. Föreläsningen följs sedan av en utmanande matematiklektion på 70 min. Både föreläsningen och lektionen leds av våra timanställda utbildare. Ofta är aktiva Mathivation-elever i åk 8 och 9 från den egna skolan med och hjälper till som assistenter under lektionerna.

För en ny skola avslutas dagen med ett möte med matematiklärarlaget där skolan får en mer ingående presentation av verksamheten.

INSPIRATIONSDAG

Varje höst, eller när vi kommer till en ny skola, börjar vi alltid med en Inspirationsdag för elever och lärare.

Inspirationsdagen inleds med en inspirerande föreläsning på 30 min som syftar till att motivera eleverna till varför man ska lära sig matematik, att misstag är en naturlig del av lärandet och att man måste våga utmana sig själv för att utvecklas. Föreläsningen följs sedan av en utmanande matematiklektion på 70 min. Både föreläsningen och lektionen leds av våra timanställda utbildare. Ofta är aktiva Mathivation-elever i åk 8 och 9 från den egna skolan med och hjälper till som assistenter under lektionerna.

För en ny skola avslutas dagen med ett möte med matematiklärarlaget där skolan får en mer ingående presentation av verksamheten.

Här håller vår timanställda kollega Aleksandra en inspirationsföreläsning för eleverna i åk 7 på Eklidens skola i Nacka.

Läs mer om hur verksamheten är uppbyggd:

Inspirationsdag

Inte-Fatta-Kurs

Skolbesök

Mathivation Weekend

Så Ett Frö

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.