INTE-FATTA-KURS

Matte handlar inte om att fatta, det handlar om att inte fatta – därav namnet Inte-Fatta-Kurs (IFK-pass). Genom att arbeta med innehåll som är nytt för alla vill vi avvärja elevers tidigare självkänsla och uppfattningar om matematik och programmering.

Under våra 120 min långa IFK-pass utmanar vi eleverna i matematik och programmering. Passen leds av våra timanställda utbildare och hålls antingen på den egna skolan eller i någon av våra samarbetspartners (universitetens, högskolornas eller näringslivets) lokaler. Ofta samkör vi med elever från olika skolor runt om i staden. På så sätt får även elever från olika socioekonomiska bakgrunder en naturlig mötesplats.

Eventet är till för alla elever, både för de som är understimulerade och vill ha mer utmaning, men även för de som kämpar med att uppnå godkänt.

INTE-FATTA-KURS

Matte handlar inte om att fatta, det handlar om att inte fatta – därav namnet Inte-Fatta-Kurs (IFK-pass). Genom att arbeta med innehåll som är nytt för alla vill vi avvärja elevers tidigare självkänsla och uppfattningar om matematik och programmering.

Under våra 120 min långa IFK-pass utmanar vi eleverna i matematik och programmering. Passen leds av våra timanställda utbildare och hålls antingen på den egna skolan eller i någon av våra samarbetspartners (universitetens, högskolornas eller näringslivets) lokaler. Ofta samkör vi med elever från olika skolor runt om i staden. På så sätt får även elever från olika socioekonomiska bakgrunder en naturlig mötesplats.

Eventet är till för alla elever, både för de som är understimulerade och vill ha mer utmaning, men även för de som kämpar med att uppnå godkänt.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.