Här håller Fanny, Isac och Eli en mattelektion på Järvenskolan. Alla har själva varit elever på Järvenskolan.

KATRINEHOLM

Mathivation fick intresse från f.d. Tallåsskolan år 2016, och tack vare våra nationella samarbetspartner kunde vi inleda en pilottermin på skolan. År 2017 skrev vi ett fyraårigt avtal med kommunen, där kommunen åtar sig att stå för ca 70% av finansieringen – resten står näringslivet för. Samma år inledde vi ett samarbete med SKF Mekan Katrineholm och Västra Sörmlands Näringsliv.
Under hösten 2018 började vi även samarbeta med f.d. Södra skolan. Sedan mitten av 2019 har skolorna slagits ihop till en skola, Järvenskolan, vilken nu är Katrineholms enda kommunala högstadieskola. Utöver verksamheten på Järvenskolan anordnar vi även Skolbesök på kommunens mellanstadieskolor, där mellanstadieeleverna får besöka ett närliggande lågstadium för att hålla en utmanade matematiklektion för lågstadieelever.
 
År 2021 skrev vi ett ettårsavtal med kommunen och SKF Mekan Katrineholm inför läsåret 2021/2022. 

Tack till våra nationella och lokala samarbetspartner som gör vårt arbete möjligt! Under år 2021 uppskattar vi att nå ut till 1000 elever i kommunen. Är du också nyfiken på vår verksamhet? Då är du hjärtligt välkommen att följa med oss ut på något av våra kommande event. Kontakta Linnéa för mer information.

Vill ditt företag också vara med och stötta skolan i Katrineholm?

VÅRA LOKALA SAMARBETSPARTNER

Här håller Aleksandra en mattelektion för eleverna från Järvenskolan på Järven City.

VÅRA NATIONELLA SAMARBETSPARTNER

VÅRA NATIONELLA SAMARBETSPARTNER

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.