OM OSS

I nuläget finns Mathivation i 10 olika kommuner runt om i Sverige. Uppskattningsvis möter vi årligen cirka 10 000 elever. Våra 60 timanställda Mathivators håller cirka 300 utbildningstillfällen per år.

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik samt programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet. När elever lär ut till andra elever skapas förebilder på skolan, vilket stärker studiekulturen.

Förebilderna kan även vara resurser för lärandet på skolan och i staden. Genom att löpande anställa de elever som visat framfötterna när de går ur åk 9 skapar vi fler arbetstillfällen för unga – som blir lokala förebilder i närområdet. Vårt engagemang är långsiktigt, med målsättningen att kommunen ska kunna fortsätta arbetet i egen regi med hjälp av de lokala resurser som utvecklats tillsammans med Mathivation.

Vi samkör flera av våra event med elever från olika Mathivation-skolor. Genom att sammanföra elever från olika socioekonomiska områden stärker vi integrationen och skapar möjligheter att ge alla barn, oavsett bakgrund eller förkunskaper, ett ökat intresse för matematik och programmering. 

Vi föreläser regelbundet på lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, och arbetar idag aktivt med sex universitet och högskolor runt om i landet. Verksamheten kvalitetssäkras löpande genom elevutvärderingar och diskussion med vårt vetenskapliga råd.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.