SKOLBESÖK

Stå framför tavlan och redovisa i klassrummet. Prata inför såväl kända som okända människor. Tänk om du säger eller skriver fel?

Under våra Skolbesök får eleverna möjligheten att själva bli aktörer genom att hålla i en utmanande matematiklektion för mellanstadieelever på en närliggande mellanstadieskola. Där får de omsätta sina lärdomarna om att våga testa och misslyckas från Inte-Fatta-Kurserna framför andra elever. När de yngre elever ser att de äldre eleverna vågar skapar vi självförtroende hos de yngre – de ser att det är OK att testa och att det är OK att säga eller skriva fel.

Dagen börjar med en workshop på 120-180 min för de elever som sedan ska ut och hålla i lektioner, även denna leds av våra timanställda utbildare. Under workshopen motiverar vi eleverna till att våga lära ut till andra. Vi går igenom lektionsupplägget, didaktiken och pedagogiken bakom, samt låter eleverna öva på sin ledarskapsförmåga.

Därefter tar vi oss till mottagande skola för att under 70 min motivera och utmana andra elever. Eleverna som håller i lektionen får under dagen stöttning och coachning av våra timanställda utbildare – vilket ger oss elever som lär elever i flera led.

SKOLBESÖK

Stå framför tavlan och redovisa i klassrummet. Prata inför såväl kända som okända människor. Tänk om du säger eller skriver fel?

Under våra Skolbesök får eleverna möjligheten att själva bli aktörer genom att hålla i en utmanande matematiklektion för mellanstadieelever på en närliggande mellanstadieskola. Där får de omsätta sina lärdomarna om att våga testa och misslyckas från Inte-Fatta-Kurserna framför andra elever. När de yngre elever ser att de äldre eleverna vågar skapar vi självförtroende hos de yngre – de ser att det är OK att testa och att det är OK att säga eller skriva fel.

Dagen börjar med en workshop på 120-180 min för de elever som sedan ska ut och hålla i lektioner, även denna leds av våra timanställda utbildare. Under workshopen motiverar vi eleverna till att våga lära ut till andra. Vi går igenom lektionsupplägget, didaktiken och pedagogiken bakom, samt låter eleverna öva på sin ledarskapsförmåga.

Därefter tar vi oss till mottagande skola för att under 70 min motivera och utmana andra elever. Eleverna som håller i lektionen får under dagen stöttning och coachning av våra timanställda utbildare – vilket ger oss elever som lär elever i flera led.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.