SKOLMATERIAL

Tillsammans med näringsliv och akademin har vi tagit fram skolmaterial som finns gratis att ladda ned för alla.

KNEP OCH KNÅP MED SIXTEN OCH MIRA

Tillsammans med SKF Sverige har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram en knep- och knåpbok som riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Syftet med boken är att lyfta fram matematik och teknik på ett lekfullt och roligt sätt. Genom att i tidig ålder väcka nyfikenheten för de tekniska ämnena vill vi stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Chalmers-modulen

Tillsammans med Chalmers har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial om förbränningsmoter. Modulen behandlar flera olika motorer med fokus på hållbarhet och olika drivmedel. För att lösa problemen måste eleverna applicera och ta fram olika formler, samt diskutera olika lösningar i grupper.

Mathivations manual till Scratch

Inledande introduktion till programmeringsverktyget Scratch, för pedagoger och utbildare. Framtaget av Mathivation, Västsvenska Handelskammaren.

AREIM-modulen

Tillsammans med Areim har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial med utgångspunkt i deras verksamhet - nämligen investeringar och fastigheter. Modulen behandlar många grundläggande ekonomiska begrepp med vidare fokus procenträkning och ränta-på-ränta effekten. För att lösa problemen krävs uthållighet genom tabelläsning och kreativitet i problemlösning genom att se mönster och härleda generella formler.

CPAC Systems - Programmering

Tillsammans med CPAC Systems har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial med utgångspunkt i deras verksamhet - nämligen autonoma dumprar. Lektionen är uppbyggd i blockprogrammeringsprogrammet Scratch. Klarar du av att programmera dumprarna i stenbrottet så att de inte krockar?

SKF-modulen

Tillsammans med SKF Sverige har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial med utgångspunkt i deras verksamhet - nämligen kullager. Hur många varv kan du åka runt månen på en skateboard innan du behöver byta ut kullagren, givet allt annat lika?

OPTIMERING MED PROGRAMMERING

Tillsammans med Handelsrådet har Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial i programmering. Modulen handlar om ekonomiska modeller vid handel och ett skoföretag som ska lansera en ny skomodell. Under lektionen kommer eleverna att få vara rådgivare till skoföretaget och hjälpa dem genomföra olika ekonomiska analyser med hjälp av optimering.
Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.