Mathivation

Svenska företag har en mycket stor kompetensbrist, särskilt inom teknik och IT. Vi stärker den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin. 

Med våra kurser och utbildningar motiverar vi elever till att arbeta extra hårt med matematik och programmering, vilket är den svenska skolans största utmaningar. 

Sedan 2012 är Mathivation en del av Västsvenska Handelskammaren. 

Skolåret 19-20 möter vi 20 000 elever och lärare (från förstaklass till tredje året på gymnasiet) vid våra över 300 utbildningstillfällen. 

Idag är vi 53 kollegor varav 50 är under 24 år. 

Vi är aktiva i 13 kommuner runt om i landet.

 

 

Kort introduktion till Mathivation för kommuner

Vår kärna

 

Kärnan i vårt arbete är: motivation, uthållighet och kreativitet i problemlösning, genom att elever lär elever.När vi höjer elevens motivation för matematik och programmering så lyfter vi även intresset för skolan och vidareutbildning.

Eleven växer i utmaningar på högskolor och hos näringslivet. När eleven tar en aktiv roll i klassrummet skapas en förebild nära i ålder. Våra utbildningar sker under skoldagen.

Långsiktighet är avgörande för hållbarhet

 

Ett långsiktigt arbete med elever, lärare, kommun i samverkan med lokalt näringsliv. Vi skapar en självförsörjande verksamhet där elever är före-bilder för andra elever, för att stärka studiekulturen på skolan. Verksamheten överlämnas till att drivas av kommunen på fyra till sex års sikt, vilket stärker hållbarheten i vårt arbete.

Samverkan med näringslivet

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren (vastsvenskahandelskammaren.se) och i nära samverkan med andra handelskamrar.
I våra projekt med kommunerna engagerar vi alltid det lokala näringslivet för vi ser det som en självklarhet att skolan ska interagera med näringslivet och akademin.