Trouvé om bristande matematikkunskaper i GP, 13/3

Attityderna kring matematik säger att matte inte behövs, men Trouvé visar på motsatsen i GP-artikeln.

I GP den 13/3 skriver Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren, om Mathivation och bristande matematikkunskaper. Han visar på att vi borde sluta skylla på brist på talang när det gäller matematikkunskaper och istället tänka att alla kan bli bra på matte.

”I vårt skolprojekt Mathivation, där elever lär elever matematik, har jag lärt känna Adnan. Adnan var inte särskilt intresserad av matte, men i mötet med Mathivation förändrades hans syn på ämnet drastiskt. Han beslutade sig för att satsa till 100 procent. Som 9-åring flydde Adnan med sin familj från Irak.

Nu vid 17 års ålder är han anställd av Handelskammaren och en skola i Växjö för att lära och inspirera andra elever att räkna. Förra året stod han på scen med Gustaf Fridolin för att diskutera matte och skola. Via matematik och insikten att det är hårt arbete och inte talang som gör skillnad har stora möjligheter öppnats.”

För att ta del av hela artikeln kan du klicka här: ”Trouvé: Vi svenskar måste inse vikten av matte”
ytsk3305081117

SvD 17/2 & Bohuslänningen 19/2

b911cef0-d136-46be-99c4-450f155a8e67

Hur viktigt är det med kunskaper i matematik?

Jan Majlard skriver 17/2 i SVD om Mathivation och bristande kunskaper i matematik.

Majlard intresserar sig för den kartläggning av svenskars attityder till matematik som Västsvenska Handelskammaren gjort i rapporten ”Mattekollen”. Handelskammarens Stina Olén intervjuas om vad som görs för att stimulera matematikstudier, och Olén berättar då om Mathivation:

”Äldre elever ställer sig vid svarta tavlan och är förebilder för sjätteklassare. Tillsammans bryter man ner tal i mindre delar. Reaktionerna är alltid så överraskat positiva när man klarar det för första gången…Det är den känslan vi måste bli bättre på att få in i svenska skolan. Genom att förvänta oss att alla kan utvecklas i matematik kan vi vända en negativ trend. Det är just det som utmärker framgångsrika skolsystem runt om i världen. Den dåliga utvecklingen inom matematik i Sverige kan i framtiden slå hårt mot vidare utbildning och kompetensnivåer.”

Karl af Geijerstams skriver 19/2 i Bohusläningen  om attityderna till matematik som visats i rapporten från Västsvenska Handelskammaren och om behovet av räknekunniga ingenjörer på företag, såsom Volvo.

”Men matematik handlar bara till viss del om att räkna ut rätt siffror. Det handlar också om logik och problemlösning där man måste kunna hantera abstrakta begrepp… Handelskammaren konstaterar också att många framtidsyrken behöver goda matematikkunskaper. I går berättade Volvo Cars att bolaget sålde över en halv miljon bilar, gjorde 6,6 miljarder i vinst och nyanställde 1500 personer. Utan god tillgång på ingenjörer och datorprogrammerare i Västsverige hade inte detta varit möjligt.”

Mathivation & ”Mattekollen” i Tv4 Nyhetsmorgon

IMG_1069IMG_1050Mathivation var med på Tv4 Nyhetsmorgon den 16 februari.

Den 16-årige Adnan Alblebish utmanade då programledarna i matematiska uträkningar, däribland potenser.

Här kan du se klippet från Tv4 Nyhetsmorgon: ”Så gör du dina mattetrötta barn frälsta på att räkna”

 

 

Även Västsvenska Handelskammarens Stina Olén intervjuades i programmet angående den nyligen släppta rapporten ”Mattekollen” från 16/2, som lyfter problematiken med en negativ attityd till matte och att vi ofta misslyckas med att motivera matematikens betydelse.mattekollen

Läs gärna mer om kunskaperna och åsikterna kring matematik visade i ”Mattekollen”.