Farid Nolen i ett klassrum i Thailand år 2010. Mathivation reser inte bara runt i Sverige, utan har genom åren även rest runt i världen. Totalt har vi föreläst i 14 olika länder, däribland Thailand, Filippinerna, USA och Norge.

VÅR HISTORIA

Alltihop startade redan år 2005 när Farid Nolen själv var student på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. När han fick höra att Angeredsgymnasiet planerade att lägga ned sitt naturvetenskapliga program kände han och några andra kurskamrater att de ville göra skillnad.

I ett av klassrummen på Angeredsgymnasiet mötte Farid eleven Amad Raja som då gick andra året på gymnasiet. Med Farid som mentor började Amad regelbundet att spendera tid på Chalmers, där han fick stöttning och hjälp med matten. Mentorskapsprogrammet Intize växte fram, en verksamhet som lever vidare än idag. Det är ur detta mentorskapsprogram som Mathivation springer.

År 2012 blev Mathivation en del av Västsvenska Handelskammarens kompetensförsörjningsarbete. I nuläget finns Mathivation i 10 olika kommuner runt om i Sverige. Uppskattningsvis möter vi årligen cirka 10 000 elever. Våra 60 timanställda Mathivators, varav strax över hälften är tjejer, håller cirka 300 utbildningstillfällen per år. Vi arbetar ständigt för att fortsätta att utveckla Mathivation och vi hoppas på att kunna sprida oss till fler kommuner runt om i landet.

VÅR HISTORIA

Alltihop startade redan år 2005 när Farid Nolen själv var student på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. När han fick höra att Angeredsgymnasiet planerade att lägga ned sitt naturvetenskapliga program kände han och några andra kurskamrater att de ville göra skillnad.

I ett av klassrummen på Angeredsgymnasiet mötte Farid eleven Amad Raja som då gick andra året på gymnasiet. Med Farid som mentor började Amad regelbundet att spendera tid på Chalmers, där han fick stöttning och hjälp med matten. Mentorskapsprogrammet Intize växte fram, en verksamhet som lever vidare än idag. Det är ur detta mentorskapsprogram som Mathivation springer.

År 2012 blev Mathivation en del av Västsvenska Handelskammarens kompetensförsörjningsarbete. I nuläget finns Mathivation i 10 olika kommuner runt om i Sverige. Uppskattningsvis möter vi årligen cirka 10 000 elever. Våra 60 timanställda Mathivators, varav strax över hälften är tjejer, håller cirka 300 utbildningstillfällen per år. Vi arbetar ständigt för att fortsätta att utveckla Mathivation och vi hoppas på att kunna sprida oss till fler kommuner runt om i landet.

Farid Nolen i ett klassrum i Thailand år 2010. Mathivation reser inte bara runt i Sverige, utan har genom åren även rest runt i världen. Totalt har vi föreläst i 14 olika länder, däribland Thailand, Filippinerna, USA och Norge.

I början av år 2019 blev Mathivation inbjudna till att tala på TEDxGöteborg, vilket var ett fristående TED Talk event, med temat Disrupting status quo. En av våra timanställda utbildare, Ilma Caprnja, tog sig an uppdraget och levererade ett Mathivation-speach med bravur!

År 2018 bildade Mathivation tillsammans med åtta andra organisationer laget Team Season 5 och vann den internationella i innovationstävlingen ”Urban Food from Residual Heat” med sitt bidrag Stadsdelsväxthus. Det var utifrån idéerna från tävlingsbidraget som vi senare utvecklade underprojektet Så Ett Frö.

År 2013 tilldelades Farid Nolen Kompassrosen (från Konungen Stiftelse Ungt Ledarskap), för att han med sin tro på nästa generation har lyft ungdomar, stärkt matematikens betydelse och blivit ett föredöme inom utbildning och i offentlig sektor.

I början av år 2019 blev Mathivation inbjudna till att tala på TEDxGöteborg, vilket var ett fristående TED Talk event, med temat Disrupting status quo. En av våra timanställda utbildare, Ilma Caprnja, tog sig an uppdraget och levererade ett Mathivation-speach med bravur!

År 2018 bildade Mathivation tillsammans med åtta andra organisationer laget Team Season 5 och vann den internationella i innovationstävlingen ”Urban Food from Residual Heat” med sitt bidrag Stadsdelsväxthus. Det var utifrån idéerna från tävlingsbidraget som vi senare utvecklade underprojektet Så Ett Frö.

År 2013 tilldelades Farid Nolen Kompassrosen (från Konungen Stiftelse Ungt Ledarskap), för att han med sin tro på nästa generation har lyft ungdomar, stärkt matematikens betydelse och blivit ett föredöme inom utbildning och i offentlig sektor.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.