VÅR PEDAGOGISKA OCH DIDAKTISKA GRUND

Mathivation är en unik verksamhet då vårt koncept inte liknar vanliga läxhjälpsverksamheter. Vi utgår från att elever lär elever, dels genom våra utbildare som själva är studenter och dels genom att grundskoleelever lär andra grundskoleelever. Alla elever ska få chansen att utmanas och växa. Därför vänder vi oss inte bara till de som är ointresserade av matematik utan även till de som är understimulerade.

Här har vi sammanställt en del av den kunskap som följande forskare vill sprida, och som vi bygger stor del av vår verksamhet på. När man kokar samman dessa begrepp om dynamiskt mindset; att det inte finns någon nedärvd förmåga eller gåva utan att alla kan lära sig; att man måste våga visa sig själv sårbar för att andra ska våga detsamma; att hjärnan är elastisk och kan växa varje dag om vi utmanar den så får du Mathivation. Genom våra Inte-Fatta-Kurser får eleverna kämpa med problem som de ännu inte förstår och under både våra Inte-Fatta-Kurser och våra Skolbesök så får eleverna öva på att gå upp till tavlan och redovisa sina lösningsförslag. Tillsammans skapar vi starka individer som vågar utvecklas!

Carol Dweck

Carol Dweck

Carol Dweck är professor i psykologi på Stanford University. Hon har bland annat forskat på fixed och growth mindset, det som på svenska ofta omnämns som statiskt och dynamiskt tankesätt. Om man har ett fixed mindset tror man att man föds med en viss förmåga och att man helt enkelt inte kan lära sig vissa saker. Till exempel skulle en person med fixed mindset kunna säga: "Jag är ingen mattemänniska. Det är ingen idé att jag ens försöker, jag kommer ändå bara att få fel". Om man däremot har ett growth mindset tror man att man kan lära sig. Det kommer krävas att man får kämpa och man kommer säkerligen göra misstag längs vägen, men det är bara en naturlig del av lärandet.

Här kan du kolla på en video som mer ingående förklarar vad som menas med fixed och growth mindset. Detta är även den första videon som våra nya timanställda kollegor får kolla på.

Jo Boaler

Jo Boaler

Jo Boaler är professor i matematikundervisning på Stanford Graduate School of Education. Hon vill förändra vårt synsätt på matematik som ett ämne som bara är till för vissa utvalda, speciellt begåvade personer med en särskild förmåga. Jo Boaler anser att alla kan lära sig och att vänder sig mot uttalanden som "Jag är ingen mattemänniska!".

Brené Brown

Brené Brown

Brené Brown är doktor i sociologi, research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work, författare och föreläsare. Hon forskar om mod, sårbarhet, skam och empati. Hon säger bland annat att sårbarhet inte är svaghet, utan att det krävs mod att visa sig sårbar - och för att vara en bra ledare måste du våga vara sårbar.

Här kan du kolla på en video som mer ingående förklarar vad som menas med fixed och growth mindset. Detta är även den första videon som våra nya timanställda kollegor får kolla på.

Marian Diamond

Marian Diamond

Marian Diamond (1926-2017) var forskare och utbildare inom anatomi på University of California. Hon forskade på hjärnan i över 60 år och anses vara en av grundarna till den moderna neurovetenskapen. Hon har bland annat forskat på Albert Einsteins hjärna. Marian Diamond var först med att bevisa att hjärnan är plastisk och kan förändras, växa och utvecklas hela livet. Enligt Marian Diamond är det framför allt fem faktorer som får hjärnan att utvecklas: föda, träning, nya intryck, utmaningar och kärlek.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.