VÅRT UPPDRAG

Det är få ämnen i skolan som skapar så mycket känslor som matte. Ungefär 1 av 10 elever i åk 9 får varje år underkänt betyg i matematik. Siffran är ännu högre för elever i utsatta områden.

Två av de bakomliggande faktorerna är att eleverna är matematiskt understimulerade och omotiverade. Bristande matematisk motivation och understimulans i skolan är till synes ett könsneutralt problem och enligt Skolverket (2019) var det 1,6 procentenheter fler flickor än pojkar som uppnådde ett godkänt betyg. Trots detta upplever vi att det är färre tjejer än killar som vågar testa och göra fel när det kommer till matematiken, och forskning visar att kvinnor generellt sett är underrepresenterade när det kommer till studie- och yrkesval inom de matematiska ämnena (se exempelvis Catsambis (2005), Dweck (2007) och Palmer (2010)).

JAG ÄR INGEN MATTEMÄNNISKA!

Dessutom visar ny forskning att 1 av 3 elever i Sverige känner matematikängslan. Orsakerna till uppkomsten av ängslan är rädslan för att misslyckas, ständigt återkommande misslyckanden och själva redovisningsmomentet i klassrummet. Matematikängslan påverkar inte bara elevernas prestationer, utan leder också till en mekanisk inlärning istället för en konceptuell förståelse. Därtill försämrar matematikängslan arbetsminnet då de negativa effekterna av ängslan påverkar den kognitiva förmågan (se Karlsson (2019)).

Vi vill förändra den svenska skolan och vända de här negativa trenderna. Vi anser att en av anledningarna till den bristande motivationen i skolan härstammar från att dagens elever upplever sig själva som enbart mottagare av information. Genom att ge elever möjligheten att lära ut till andra elever förändras lärarnas syn på vilken roll eleven kan ta i utbildningen, samtidigt som eleverna blir naturliga förebilder i skolan. Ett förhöjt intresse för matematik och programmering kan även ge positiva sidoeffekter för de andra skolämnena då eleverna upptäcker sin utvecklingspotential.

Vi angriper också det strukturella problemet med att få kvinnor engagerar sig inom matematik genom att involvera fler tjejer i Mathivation. Strax över hälften av våra timanställda utbildare är tjejer och vi hoppas att dessa unga inspiratörer kan inspirera fler unga tjejer till att intressera sig för de matematiska ämnena.

Vi anser även att alla kan lära sig bara man försöker och vi arbetar utefter ett dynamiskt mindset. Vill du läsa mer om vår pedagogiska och didaktiska grund kan du klicka här. Målsättningen med Mathivation är att eleverna får med sig en positiv attityd och inställning till både matematik och till att Inte Fatta, det vill säga uthållighet och kreativitet i problemlösning. Kort sagt att det är okej att göra fel – det är till om med bra. Positiv attityd och förmågan att våga Inte Fatta bidrar till en vilja att lära.

På lång sikt påverkas inte bara den enskilda individen utan hela Sverige då fler unga skapar sig möjligheten att vidareutbildas inom de matematiska ämnena. Vi vet att svenska företag idag upplever en kompetensbrist, särskilt inom teknik och IT, och att behovet av att säkra den långsiktiga kompetensförsörjning är stort. Därför arbetar Mathivation för att stärka den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin. Med våra kurser och utbildningar utmanar, inspirerar och engagerar vi elever till att arbeta extra hårt med matematik och programmering, och genom att inkorporera riktiga företags utmaningar i våra lektioner visar vi hur matematiken och programmeringen kan tillämpas i det verkliga livet.

Det är ett aktivt val från vår sida att arbeta med skolor i både socioekonomiskt svaga och starka områden. Genom att sammanföra elever från olika bakgrund skapar vi mötesplatser och interaktion mellan elever som annars kanske inte hade träffats. Detta stärker integrationen och skapar möjligheter för att ge alla barn, oavsett bakgrund, likvärdig utbildning och ett ökat intresse för matematik, programmering och teknik.

VÅRT UPPDRAG

Det är få ämnen i skolan som skapar så mycket känslor som matematikämnet. Enligt Skolverket var det 1 av 10 elever i åk 9 som våren 2019 inte uppnådde nivån för godkänt i matematik.

Två av de bakomliggande faktorerna är att eleverna är matematiskt understimulerade och omotiverade. Bristande matematisk motivation och understimulans i skolan är till synes ett könsneutralt problem och enligt Skolverket (2019) var det 1,6 procentenheter fler flickor än pojkar som uppnådde ett godkänt betyg. Trots detta upplever vi att det är färre tjejer än killar som vågar testa och göra fel när det kommer till matematiken, och forskning visar att kvinnor generellt sett är underrepresenterade när det kommer till studie- och yrkesval inom de matematiska ämnena (se exempelvis Catsambis (2005), Dweck (2007) och Palmer (2010)).

JAG ÄR INGEN MATTEMÄNNISKA!

Dessutom visar ny forskning att 1 av 3 elever i Sverige känner matematikängslan. Orsakerna till uppkomsten av ängslan är rädslan för att misslyckas, ständigt återkommande misslyckanden och själva redovisningsmomentet i klassrummet. Matematikängslan påverkar inte bara elevernas prestationer, utan leder också till en mekanisk inlärning istället för en konceptuell förståelse. Därtill försämrar matematikängslan arbetsminnet då de negativa effekterna av ängslan påverkar den kognitiva förmågan (se Karlsson (2019)).

Vi vill förändra den svenska skolan och vända de här negativa trenderna. Vi anser att en av anledningarna till den bristande motivationen i skolan härstammar från att dagens elever upplever sig själva som enbart mottagare av information. Genom att ge elever möjligheten att lära ut till andra elever förändras lärarnas syn på vilken roll eleven kan ta i utbildningen, samtidigt som eleverna blir naturliga förebilder i skolan. Ett förhöjt intresse för matematik och programmering kan även ge positiva sidoeffekter för de andra skolämnena då eleverna upptäcker sin utvecklingspotential.

Vi angriper också det strukturella problemet med att få kvinnor engagerar sig inom matematik genom att involvera fler tjejer i Mathivation. Strax över hälften av våra timanställda utbildare är tjejer och vi hoppas att dessa unga inspiratörer kan inspirera fler unga tjejer till att intressera sig för de matematiska ämnena.

Vi anser även att alla kan lära sig bara man försöker och vi arbetar utefter ett dynamiskt mindset. Vill du läsa mer om vår pedagogiska och didaktiska grund kan du klicka här. Målsättningen med Mathivation är att eleverna får med sig en positiv attityd och inställning till både matematik och till att Inte Fatta, det vill säga uthållighet och kreativitet i problemlösning. Kort sagt att det är okej att göra fel – det är till om med bra. Positiv attityd och förmågan att våga Inte Fatta bidrar till en vilja att lära.

På lång sikt påverkas inte bara den enskilda individen utan hela Sverige då fler unga skapar sig möjligheten att vidareutbildas inom de matematiska ämnena. Vi vet att svenska företag idag upplever en kompetensbrist, särskilt inom teknik och IT, och att behovet av att säkra den långsiktiga kompetensförsörjning är stort. Därför arbetar Mathivation för att stärka den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin. Med våra kurser och utbildningar utmanar, inspirerar och engagerar vi elever till att arbeta extra hårt med matematik och programmering, och genom att inkorporera riktiga företags utmaningar i våra lektioner visar vi hur matematiken och programmeringen kan tillämpas i det verkliga livet.

Det är ett aktivt val från vår sida att arbeta med skolor i både socioekonomiskt svaga och starka områden. Genom att sammanföra elever från olika bakgrund skapar vi mötesplatser och interaktion mellan elever som annars kanske inte hade träffats. Detta stärker integrationen och skapar möjligheter för att ge alla barn, oavsett bakgrund, likvärdig utbildning och ett ökat intresse för matematik, programmering och teknik.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.