VÅRT UPPDRAG

Det är få ämnen i skolan som skapar så mycket känslor som matte. Ungefär 1 av 10 elever i åk 9 får varje år underkänt betyg i matematik. Siffran är ännu högre för elever i utsatta områden.

Två av de bakomliggande faktorerna är att eleverna är matematiskt understimulerade och omotiverade. Dessutom visar ny forskning att 1 av 3 elever i Sverige känner matematikängslan. Orsakerna till uppkomsten av ängslan är rädslan för att misslyckas, ständigt återkommande misslyckanden och själva redovisningsmomentet i klassrummet. Matematikängslan påverkar inte bara elevernas prestationer, utan leder också till en mekanisk inlärning istället för en konceptuell förståelse. I Mathivation vill vi en gång för alla råda bot på ungdomars matteängslan och låta alla elever oavsett bakgrund och kön upptäcka matematik och naturvetenskap!

Growth mindset

Vi vet att alla kan bli bra på matte, bara man försöker och jobbar hårt. Vi arbetar utefter ett dynamiskt tänk som kallas growth mindset. Vill du läsa mer om vår pedagogiska och didaktiska grund kan du klicka här. Målsättningen är att eleverna får med sig en positiv attityd och inställning till både matematik och till att Inte Fatta, det vill säga uthållighet. Positiv attityd och förmågan att våga Inte Fatta bidrar till en vilja att lära, som i sin tur innebär bättre betyg och färre avhopp. Ett förhöjt intresse för matematik och programmering ger även positiva sidoeffekter för de andra skolämnena då eleverna upptäcker sin utvecklingspotential.

Likvärdighet

Vi angriper också det strukturella problemet med att få kvinnor engagerar sig inom matematik genom att involvera fler tjejer i Mathivation. Strax över hälften av våra timanställda utbildare är tjejer och vi hoppas att dessa unga inspiratörer kan inspirera fler unga tjejer till att intressera sig för de matematiska ämnena.

Det är också ett aktivt val från vår sida att arbeta med skolor i både socioekonomiskt svaga och starka områden. Genom att sammanföra elever från olika bakgrund skapar vi mötesplatser och interaktion mellan elever som annars kanske inte hade träffats. Detta stärker integrationen och skapar möjligheter för att ge alla barn, oavsett bakgrund, likvärdig utbildning och ett ökat intresse för matematik, programmering och teknik.

Långsiktig kompetensförsörjning

Vi vet att svenska företag idag upplever en kompetensbrist inom teknik och IT, och att behovet av att säkra den långsiktiga kompetensförsörjning är stort. Därför arbetar Mathivation för att stärka den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin. Med våra kurser och utbildningar utmanar, inspirerar och engagerar vi elever till att arbeta extra hårt med matematik och programmering, och genom att inkorporera riktiga företags utmaningar i våra lektioner visar vi hur matematiken och programmeringen kan tillämpas i det verkliga livet.

VÅRT UPPDRAG

Det är få ämnen i skolan som skapar så mycket känslor som matematikämnet. Enligt Skolverket var det 1 av 10 elever i åk 9 som våren 2019 inte uppnådde nivån för godkänt i matematik.

Två av de bakomliggande faktorerna är att eleverna är matematiskt understimulerade och omotiverade. Dessutom visar ny forskning att 1 av 3 elever i Sverige känner matematikängslan. Orsakerna till uppkomsten av ängslan är rädslan för att misslyckas, ständigt återkommande misslyckanden och själva redovisningsmomentet i klassrummet. Matematikängslan påverkar inte bara elevernas prestationer, utan leder också till en mekanisk inlärning istället för en konceptuell förståelse. I Mathivation vill vi en gång för alla råda bot på ungdomars matteängslan och låta alla elever oavsett bakgrund och kön upptäcka matematik och naturvetenskap!

Growth mindset

Vi vet att alla kan bli bra på matte, bara man försöker och jobbar hårt. Vi arbetar utefter ett dynamiskt tänk som kallas growth mindset. Vill du läsa mer om vår pedagogiska och didaktiska grund kan du klicka här. Målsättningen är att eleverna får med sig en positiv attityd och inställning till både matematik och till att Inte Fatta, det vill säga uthållighet. Positiv attityd och förmågan att våga Inte Fatta bidrar till en vilja att lära, som i sin tur innebär bättre betyg och färre avhopp. Ett förhöjt intresse för matematik och programmering ger även positiva sidoeffekter för de andra skolämnena då eleverna upptäcker sin utvecklingspotential.

Likvärdighet

Vi angriper också det strukturella problemet med att få kvinnor engagerar sig inom matematik genom att involvera fler tjejer i Mathivation. Strax över hälften av våra timanställda utbildare är tjejer och vi hoppas att dessa unga inspiratörer kan inspirera fler unga tjejer till att intressera sig för de matematiska ämnena.

Det är också ett aktivt val från vår sida att arbeta med skolor i både socioekonomiskt svaga och starka områden. Genom att sammanföra elever från olika bakgrund skapar vi mötesplatser och interaktion mellan elever som annars kanske inte hade träffats. Detta stärker integrationen och skapar möjligheter för att ge alla barn, oavsett bakgrund, likvärdig utbildning och ett ökat intresse för matematik, programmering och teknik.

Långsiktig kompetensförsörjning

Vi vet att svenska företag idag upplever en kompetensbrist inom teknik och IT, och att behovet av att säkra den långsiktiga kompetensförsörjning är stort. Därför arbetar Mathivation för att stärka den svenska utbildningen i nära samverkan med skolan, näringslivet och akademin. Med våra kurser och utbildningar utmanar, inspirerar och engagerar vi elever till att arbeta extra hårt med matematik och programmering, och genom att inkorporera riktiga företags utmaningar i våra lektioner visar vi hur matematiken och programmeringen kan tillämpas i det verkliga livet.

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

Kontakta oss gärna

Mail: info@mathivation.org

     Följ oss i sociala medier
Följ oss i sociala medier

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammaren

Copyright Mathivation © 2020. All rights reserved.